Zamów 19191
Zamów 19191
TAXI 19 191 RZESZÓW
TAXI 19 191 RZESZÓW
TAXI 19 191 RZESZÓW
TAXI 19 191 RZESZÓW

CENA GWARANTOWANA

Wyciąg z Regulaminu korzystania z Aplikacji Taxi 19191 Rzeszów

 

 1. Zlecenia z Ceną Gwarantowaną to usługa dostępna w Aplikacji.

 2. Dla zleceń zamawianych przez Aplikację obowiązuje wyłącznie taryfa I i III (brak taryfy nocnej).

 3. Zlecenia z Ceną Gwarantowaną oferowane są Pasażerom zamawiającym zlecenie przewozu osób za pomocą Aplikacji, po podaniu adresu początkowego i docelowego oraz wybraniu opcji Cena Gwarantowana, o ile taka jest dla danej trasy. Przy czym, przynajmniej jeden z adresów musi znajdować się w I strefie.

 4. Klientowi zamawiającemu zlecenie przez Aplikację, który nie określił adresu docelowego, przysługuje rabat w wysokości 10% od wskazań taksometru według taryfy I i/lub III, jednakże wartość zlecenia nie może być niższa niż 9,00 zł.

 5. Adres początkowy podany w Aplikacji Pasażera musi być identyczny z adresem odbioru, pod którym Pasażer oczekuje na Kierowcę.

 6. Cena gwarantowana jest wiążąca wyłącznie dla podanej przed jej wyliczeniem trasy bez możliwości jej modyfikacji i bez wprowadzania przystanków pośrednich lub postojów. Każda modyfikacja zlecenia z winy lub na polecenie Pasażera polegająca na:

  - zmianie trasy,

  - zmianie adresu początkowego lub docelowego,

  - wprowadzeniu przystanków pośrednich,

  - wprowadzeniu postoju w trakcie zlecenia,

  - przerwaniu realizacji zlecenia w jego trakcie na życzenie Pasażera,

  - spóźnieniu się Pasażera do taksówki więcej niż 5 minut liczonych od zadysponowanej godziny podstawienia taksówki (zlecenia terminowe),

  - spóźnieniu się Pasażera do taksówki więcej niż 8 minut od czasu oczekiwania Kierowcy na Pasażera (zlecenia nieterminowe),

  -zmianie formy rozliczenia za usługę na płatność bezgotówkową wynikającą z podpisanej Umowy

  skutkuje zakończeniem realizacji zlecenia z obowiązkiem zapłaty zgodnie z par 7.

 7. W przypadku modyfikacji zlecenia, wcześniejszego zakończenia zlecenia lub wystąpienia w trakcie realizacji zlecenia okoliczności niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Pasażera lub Kierowcę, uniemożliwiających realizację zlecenia z Ceną Gwarantowaną – opłatę za zlecenie wylicza się według zasady:

  - kwota niższa od Ceny Gwarantowanej: opłata zgodnie ze wskazaniem taksometru liczonego od rozpoczęcia realizacji zlecenia według taryfy I/III,

  - kwota wyższa od Ceny Gwarantowanej: opłata zgodnie ze wskazaniem taksometru liczonego od rozpoczęcia realizacji zlecenia według taryfy I/III pomniejszona o 10%, jednak nie mniej niż Cena Gwarantowana.

 8. Do Ceny Gwarantowanej dla zleceń z preferencją będzie doliczona opłata według Cennika Usług Dodatkowych, o ile taka istnieje.

 9. Z usługi Cena Gwarantowana wyłączone są przejazy bezgotówkowe na podstawie wydanych kart bezgotówkowych, jednorazowych kuponów bezgotówkowych oraz wynikającące z odrębnie podpisanych Umów z Taxi 19191.

 10. (Opcja możliwa do wprowadzenia) Anulowanie zlecenia z Ceną Gwarantowaną przez Pasażera lub przez Kierowcę z winy Pasażera po uprzednim 15. minutowym bezskutecznym oczekiwaniu pod adresem początkowym, podlega naliczeniu opłat za anulację zlecenia w wysokości 9,00 zł płatnej przez Pasażera, o ile dane zlecenie nie jest następnie opłacone na podstawie Ceny Gwarantowanej.

Skorzystaj z naszej aplikacji mobilnej

Zamów taksówkę jeszcze łatwiej i szybciej!
Gwarantujemy
Wieloletnie doświadczenie
od 1992 roku
Pewność i zaufanie
Bezpieczeństwo
Kierowcy po kursach ratowniczych
Samochody klimatyzowane
luksusowe samochody osobowe dla przewozu VIP-ów
Płatność kartami
PolCard, MasterCard, VISA, JCB, American Express
Rozliczenia bezgotówkowe
np.przelewem na koniec miesiąca
Zaufali nam
FB